TXT2TAGS : EXEMPLES

Aurelio Jargas
10/28/2017

Introducció

Benvinguts al fitxer d'exemples de txt2tags.

Aquí hi trobareu exemples i una curta explicació de les marques.

Les tres primeres línies d'aquest fitxer són utilitzades com encapçalament, amb el següent format:

 línia1: títol del document
 línia2: nom de l'autor i email
 línia3: data i versió

Les línies amb els signes = equilibrats davant i darrera son els títols.

Fonts i Atributs de Fonts

Hi ha dos jocs de fonts:

La font NORMAL , que pot ser modificada mitjançant els atributs de fonts.

La font TYPEWRITER, que utilitza la font amb espai fixe (monospaced) pel texte preformatat.

Ara, anem cap a un subtítol...

Atributs de Fonts

Les marques pels atributs de les fonts són molt senzilles, tot just com si teclejessiu un texte plá en un missatge email.

Utilitzem un doble "*", "/" o "_" per representar negreta, itàlica (cursiva) o subratllat.

Es possible la combinació negreta cursiva subratllat .

Texte Pre-Formatat

Podem incloure una mostra de codi o d'altre texte pre-formatat:

  aquest ès preformatat
 les //marques// **no** són ``interpretades``.

també es fàcil posar-hi una línia de texte pre-formatat:

 prompt$ ls /etc

O utilitzar pre-formatejat dins les frases.

Més Cosmètics

Agrupaments especials, com les adreces email (duh@somewhere.com) i les URL (http://www.duh.com) són detectats automaticament.

Igual que les línies horitzontals,que poden ser traçades fines:


^ o gruixudes v


També podem especificar un enllaç com un nom, posant-hi una etiqueta.

Recordeu,

Un TAB davant d'una línia la converteix en una cita.
A mes TABs, més "profunditat" (si és permés).

Maco, oi? :-)

Llistes

Fer una llista es senzill, natural, tot just com posar un guionet o un signe de suma al començament de la línia.

Llista Simple

El guionet és l'identificador per defecte de la llista. Per a les sub-llistes, afegiu un espai al començament de la línia. A més espais, mes nivell de sub-llista.

Una llista s'acaba amb dues línies consecutives en blanc .

Llistes Numerades

Les mateixes regles, pero amb un identificador diferent, el signe de sumar: +.

 1. u
 2. dos
 3. tres
 4. quatre

Llistes de Definició

El seu identificador es el doble-punt, : , seguit pel terme . La definició del terme es col.locará a la línia següent.

taronja
una fruita groga
poma
una fruita verda o vermella
altres fruites

Taules

Utilitzeu la barra vertical, |, per formar les files i les columnes. Dues barres verticals al començament d'una fila per indicar que és la fila de capçalera. L'alineament dins cadascuna de les cel.les es fá mitjançant els espais naturals ( NO TABs!).

capçalera 1 capçalera 2 capçalera 3
cel.la 1.1 cel.la 1.2 cel.la 1.3
cel.la 2.1 cel.la 2.2 cel.la 2.3

Si s'omet la darrera barra vertical, no hi haurán línies de vores:

capçalera 1 capçalera 2 capçalera 3
cel.la 1.1 cel.la 1.2 cel.la 1.3
cel.la 2.1 cel.la 2.2 cel.la 2.3

Entitats Especials

Degut a que les coses son molt simples.

Imatges

La marca per a una imatge es tan senzilla com: [filename].

Altres

Una macro molt ùtil %%date, que ens donará la data corrent.

Així, avui som a 20171031 en el format ISO YYYYMMDD .

Però podem canviar el format de la data amb els indicadors %? , com en aquest exemple: %%date(%m-%d-%Y), que ens donará: 10-31-2017.

I aixó es tot, per ara.


Traduït al catalá per Antoni Serra Devecchi.


(sample-ca.t2t)