ZÁKLADY

= Nadpis úrovně 1 =

== Nadpis úrovně 2 ==

=== Nadpis úrovně 3 ===

Nadpis úrovně 1

Nadpis úrovně 2

Nadpis úrovně 3


+ Číslovaný nadpis úrovně 1 +

++ Číslovaný nadpis úrovně 2 ++

+++ Číslovaný nadpis úrovně 3 +++

1. Číslovaný nadpis úrovně 1

1.1. Číslovaný nadpis úrovně 2

1.1.1. Číslovaný nadpis úrovně 3


Odstavec je tvořen jedním 
nebo více řádky.


Prázdný řádek je odděluje.

Odstavec je tvořen jedním nebo více řádky.

Prázdný řádek je odděluje.% Na začátku řádku je
znak procento
% a je ignorován,
je užitečný pro komentáře!

znak procento je užitečný pro komentáře!


Pro vylepšení máme **tučné písmo**
a //kurzívu//.

Existuje také __podtržení__ a
``strojopis``.

Pro vylepšení máme tučné písmo a kurzívu.

Existuje také podtržení a strojopis.

SEZNAMY


- Tohle je seznam položek
- Stačí použít pomlčku
 - Odsazení vytvoří podseznam


Dva prázdné řádky seznam uzavřou.
 • Tohle je seznam položek
 • Stačí použít pomlčku
  • Odsazení vytvoří podseznam

Dva prázdné řádky seznam uzavřou.+ Místo pomlčky použijte plus
+ Vytvoříte číslovaný seznam
 + Stejné pravidlo
 +
+
Prázdná položka seznam uzavře.

 1. Místo pomlčky použijte plus
 2. Vytvoříte číslovaný seznam
  1. Stejné pravidlo

Prázdná položka seznam uzavře.


: Definiční seznam
 je seznam s termíny
: Začněte dvojtečkou 
 a následuje definice
:
Definiční seznam
je seznam s termíny
Začněte dvojtečkou
a následuje definice
OBLASTI


	Odstavec s citátem je uvozen
	tabulátorem.
		Čím více tabulátorů,
		tím více do hloubky.

Prázdný řádek, nebo absence tabulátoru
ukončuje citaci.

Odstavec s citátem je uvozen tabulátorem.
Čím více tabulátorů, tím více do hloubky.

Prázdný řádek, nebo absence tabulátoru ukončuje citaci.


```
     Výpis je uzavřen třemi
     obrácenými uvozovkami.
**Značky** nejsou interpretovány
    a odsazení je zachováno.
```
     Výpis je uzavřen třemi
     obrácenými uvozovkami.
**Značky** nejsou interpretovány
    a odsazení je zachováno.

Výpis na řádku se hodí pro příkazy:
``` $ cat /etc/passwd | tr : ,
Stačí jej začít třemi obrácenými uvozovkami.

Výpis na řádku se hodí pro příkazy:

$ cat /etc/passwd | tr : ,

Stačí jej začít třemi obrácenými uvozovkami.


"""
  Nezpracovaný text je uzavřen 
     třemi dvojitými uvozovkami.

   **Značky* nejsou interpretovány
    a odsazení není respektováno.
"""
Nezpracovaný text je uzavřen třemi dvojitými uvozovkami. **Značky* nejsou interpretovány a odsazení není respektováno.

""" Existuje také **nezpracovaný** řádek.
Existuje také **nezpracovaný** řádek.
OSTATNÍ

|| Hlavička tabulky | Hlavička tabulky |
|      Tabulka |  zarovnání   |
|       řádky |    je     |
|       buňky |   pěkné!   |
Hlavička tabulky Hlavička tabulky
Tabulka zarovnání
řádky je
buňky pěkné!

[t2t.png] Obrázek zarovnaný vlevo 

Vycentrovaný [t2t.png] obrázek

Zarovnaný vpravo [t2t.png]

Obrázek zarovnaný vlevo

Vycentrovaný obrázek

Zarovnaný vpravo


Odkaz je rozpoznan@automaticky.co?

[Pojmenovaný odkaz www.myurl.com] je snadný.

Obrázek [[t2t.png] jako-odkaz.html].

Odkaz je rozpoznan@automaticky.co?

Pojmenovaný odkaz je snadný.

Obrázek .Oddělovací čára:
--------------------
A tučnější:
====================
(Alespoň 20 znaků)

Oddělovací čára:


A tučnější:


(Alespoň 20 znaků)

Přeložil Vlastimil Ott.

Navštivte domovskou stránku txt2tags