Ukázka TXT2TAGS

Aurelio Jargas
10/28/2017

Úvod

Vítejte u ukázkového souboru txt2tags.

Naleznete zde příklady a stručné vysvětlení všech značek.

První tři řádky tohoto souboru jsou použity jako hlavička, v tomto formátu:

 řádek1: název dokumentu
 řádek2: jméno autora, e-mail 
 řádek3: datum, verze 

Řádky se znakem = na začátku a na konci jsou nadpisy.

Fonty a vylepšení

Máme dvě sady fontů:

Sada NORMAL může být vylepšena pomocí některých příkazů.

TYPEWRITER používá neproporcionální font pro výpisy.

Teď se ponoříme do podkapitoly...

Vylepšení

Značky pro vylepšení textu jsou jednoduché, podobné, jaké se používají při psaní e-mailů.

Použijme dvojité *, / a _ k vytvoření tučného, kurzivního a podtrženého písma.

Značky pro tučné a kurzivní písmo jsou podporovány současně.

Neformátovaný text

Uvedeme ukázku kódu nebo jiný neformátovaný text:

  tento  text   je     neformátovaný
 //značky// **nejsou** ``interpretovány``

A stejně jednoduché je uvést celý řádek neformátovaného textu:

 prompt$ ls /etc

Nebo neformátovaný text uvnitř normálního odstavce.

Více kosmetiky

Speciální řetězce jako e-mail (pepa@zdepa.cz) a URL (http://www.zdepa.cz) jsou rozpoznány automagicky, stejně jako horizontální čára:


^ tenká, nebo tlustá v


Můžete také vytvořit explicitní odkaz s titulkem.

A pamatujte,

tabulátor na začátku řádku vytvoří citaci.
Více tabulátorů, více do hloubky (je-li povoleno).

Pěkné.

Seznamy

Seznam položek je přirozený, prostě napíšete pomlčku nebo plus na začátku řádku.

Výčet

Pro výčty slouží jako oddělovač pomlčka. Abyste vytvořili podvýčet, přidejte na začátek řádku mezery. Čím víc mezer, tím víc podvýčtů.

Výčet ukončíte dvěma prázdnými řádky.

Seznam

Platí stejná pravidla jako pro výčty, pouze jiný oddělovač (plus).

 1. jedna
 2. dva
 3. tři
 4. čtyři

Definiční seznam

Oddělovač pro definiční seznam je dvojtečka následovaná pojmem. Vysvětlení pojmu je umístěno na následujícím řádku.

pomeranč
žlutý plod
jablko
zelený nebo červený plod
jiné ovoce

Tabulky

Pomocí svislítek vytvoříte řádky a buňky tabulky. Dvojité svislítko na začátku řádku uvozuje záhlaví tabulky. Mezery určují zarovnání obsahu buňky.

záhlaví 1 záhlaví 2 záhlaví 3
buňka 1.1 buňka 1.2 buňka 1.3
buňka 2.1 buňka 2.2 buňka 2.3

Pokud neuvedete poslední svislítka, bude tabulka bez okrajů.

záhlaví 1 záhlaví 2 záhlaví 3
buňka 1.1 buňka 1.2 buňka 1.3
buňka 2.1 buňka 2.2 buňka 2.3

Speciální entity

Protože jinak by to bylo moc jednoduché.

Obrázky

Značka pro vložení obrázku je tak jednoduchá, jak jen může být: [jmeno-souboru].

Ostatní

Praktické makro %%date expanduje na aktuální datum.

Takže dnes je 20171031 v ISO formátu YYYYMMDD.

Můžete taky určit formát data pomocí příznaku %?, např. %%date(%m-%d-%Y), což vrátí 10-31-2017.

To je zatím všechno.


Přeložil Vlastimil Ott.


(sample-cs.t2t)