TXT2TAGS-ESIMERKKI

Aurelio Jargas
10/28/2017

Johdanto

Tervetuloa txt2tags-esimerkkitiedoston pariin!

Tässä on esimerkkejä ja lyhyt selitys kaikista merkintätavoista.

Tämän tiedoston kolmea ensimmäistä riviä käytetään otsikkotietoina seuraavasti:

 rivi 1: asiakirjan nimi
 rivi 2: kirjoittaja, sähköpostiosoite
 rivi 3: päivämäärä, versio

Otsikot on merkitty molemmin puolisilla yhtäsuuruusmerkeillä =.

Kirjasimet ja muotoilu

Käytössä on kaksi kirjasintyyppiä:

Tavallinen kirjasintyyppi, jota voi parantaa muotoilumerkinnöillä.

Kirjoituskonekirjasin, joka käyttää tasavälistä kirjasinta valmiiksi muotoiltua tekstiä varten.

Seuraavaksi alaotsikko...

Muotoilumerkinnät

Muotoiluun käytetään yksinkertaisia merkintöjä aivan kuten muotoilematonta tekstiä käyttävissä sähköpostiviesteissä.

Kaksinkertaiset *, / ja _ kuvaavat lihavoitua, kursivoitua and alleviivattua tekstiä.

Lisäksi ohjelma tukee yhdistelmää lihavoitu kursiivi.

Valmiiksi muotoiltu teksti

Tekstiin voidaan sisällyttää myös vaikkapa ohjelmakoodia tai muuta valmiiksi muotoiltua tekstiä:

  tämä  on   valmiiksi muotoiltua
 //merkintöjä// siis **ei** ``tulkita``

On myös helppoa lisätä yksi valmiiksi muotoiltu tekstirivi:

 prompt$ ls /etc

Tai käytä valmiiksi muotoiltua virkkeiden sisällä.

Kosmetiikkaa

Sähköpostiosoitteet (matti@meikalainen.com) ja verkko-osoitteet (http://www.duh.com) tunnistetaan automaagisesti. Samoin vaakaviivat:


olivatpa sitten ohuita tai paksuja


Voit myös määrittää itse linkin nimen avulla.

Muista vielä, että

Sarkain rivin alussa alkaa sitaatin.
Useat sarkaimet lisäävät syvyyttä, mikäli mahdollista.

Hienoa.

Luetelmat

Luetelmat alkavat luonnollisesti rivin aloittavalla miinuksella tai plussalla.

Yksinkertainen luetelma

Miinusmerkkiä käytetään tavallisena luetelmamerkkinä. Jos haluat useampia tasoja, lisää välilyöntejä rivin alkuun. Mitä enemmän välilyöntejä, sitä enemmän tasoja.

Luettelo päättyy kahdeen peräkkäiseen tyhjään riviin.

Numeroitu luettelo

Kuten tavallisessa luettelossa, mutta nyt rivit alkavat + merkillä.

 1. yksi
 2. kaksi
 3. kolme
 4. neljä

Määrittelyluettelo

Määrittelyluettelon tunnisteena käytetään kaksoispistettä, jota termi seuraa. Termin merkitys annetaan seuraavalla rivillä.

appelsiini
oranssi hedelmä
omena
vihreä tai punainen hedelmä
muut hedelmät

Taulukot

Taulukon rivit ja sarakkeet merkitään putkimerkeillä. Kaksi putkea rivin alussa alkaa otsikkorivin. Välilyönnit määrittävät solun tasauksen.

otsikko 1 otsikko 2 otsikko 3
solu 1.1 solu 1.2 solu 1.3
solu 2.1 solu 2.2 solu 2.3

Ilman viimeistä putkimerkkiä jätetään reunukset poius:

otsikko 1 otsikko 2 otsikko 3
solu 1.1 solu 1.2 solu 1.3
solu 2.1 solu 2.2 solu 2.3

Erikoisuudet

Ilman erikoisuuksia kaikki olisi liian yksinkertaista

Kuvat

Kuva merkitään mahdollisimman yksinkertaisesti: [tiedostonimi].

Muuta

Kätevä %%date -makro avataan täksi päiväksi.

Eli tänään on 20171031 ISO-muodossa VVVVKKPP.

Voit myös määrittää päivän muotoilun %?-lipuilla, esim. %%date(%m-%d-%Y) antaa tuloksen: 10-31-2017.

Tämä riittänee tältä erää...


Kääntänyt: Mikko Piippo


(sample-fi.t2t)