ALAPOK

= Első szintű fejezet cím =

== Második szintű fejezet cím ==

=== Harmadik szintű fejezet cím ===

Első szintű fejezet cím

Második szintű fejezet cím

Harmadik szintű fejezet cím


+ Első szintű számozott fejezet cím +

++ Második szintű számozott fejezet cím ++

+++ Harmadik szintű számozott fejezet cím +++

1. Első szintű számozott fejezet cím

1.1. Második szintű számozott fejezet cím

1.1.1. Harmadik szintű számozott fejezet cím


A bekezdések egy, vagy több sorból
állnak.

A bekezdéseket üres sor választja el.

A bekezdések egy, vagy több sorból állnak.

A bekezdéseket üres sor választja el.


% ha a sort
százalék jel
% kezdi, akkor a sor feldolgozatlan marad
hasznos pl. a teendők feljegyzésénél

százalék jel hasznos pl. a teendők feljegyzésénél


A legfontosabb díszítők a **kövér**
és a //dőlt//.

Van még __aláhúzott__ és ``írógép``.

A legfontosabb díszítők a kövér és a dőlt.

Van még aláhúzott és írógép.

LISTÁK

- Ez egy lista
- A listaelemek kötőjellel indulnak
 - Az allisták beljebb kezdődnek


A listát két üres sor zárja.
 • Ez egy lista
 • A listaelemek kötőjellel indulnak
  • Az allisták beljebb kezdődnek

A listát két üres sor zárja.


+ Számozott listát is könnyű előállítani
+ Ha a kötőjel helyett pluszt használunk.
 + A szabályok ugyanazok
 +
+
Egy üres elem lezárja az adott listát.
 1. Számozott listát is könnyű előállítani
 2. Ha a kötőjel helyett pluszt használunk.
  1. A szabályok ugyanazok

Egy üres elem lezárja az adott listát.


: A definíció lista
 Egy lista címszavakkal
: A címszó kettősponttal kezdődik
 Amit a címszó definíciója követ
:
A definíció lista
Egy lista címszavakkal
A címszó kettősponttal kezdődik
Amit a címszó definíciója követ
TERÜLETEK

	Az idézet-bekezdések
	TAB karakterrel kezdődnek.
		Minél több TAB van a sor
		elején, annál mélyebben
		kezdődik a bekezdés.
Nem TAB-bal kezdődő, vagy üres sor lezárja
az idézetet.
Az idézet-bekezdések TAB karakterrel kezdődnek.
Minél több TAB van a sor elején, annál mélyebben kezdődik a bekezdés.

Nem TAB-bal kezdődő, vagy üres sor lezárja az idézetet.


```
    A szó szerint veendő területeket zárjuk.
    három felső vessző közé.

A szó szerinti területen belül a **jelek**
elvesztik különleges jelentésüket, és a
tördelés is megmarad.
```
    A szó szerint veendő területeket zárjuk.
    három felső vessző közé.

A szó szerinti területen belül a **jelek**
elvesztik különleges jelentésüket, és a
tördelés is megmarad.

A szó szerinti sor hasznos parancsok leírásához:
``` $ cat /etc/passwd | tr : ,
Az ilyen sorok 3 felső vesszővel kezdődnek.

A szó szerinti sor hasznos parancsok leírásához:

$ cat /etc/passwd | tr : ,

Az ilyen sorok 3 felső vesszővel kezdődnek.


"""
    A három idézőjel közé zárt sorokat
    "nyers" területnek nevezünk.

A nyers területen belül a **jelek** elvesztik
különleges jelentésüket, de a tördelés
bekapcsolva marad.
"""
A három idézőjel közé zárt sorokat "nyers" területnek nevezünk. A nyers területen belül a **jelek** elvesztik különleges jelentésüket, de a tördelés bekapcsolva marad.

""" Akár egyetlen **sort** is nyerssé tehetünk.
Akár egyetlen **sort** is nyerssé tehetünk.
EGYÉB

|| Első oszlop | Második oszlop |
|     Jobbra |   Középre  |
|   igazított |  igazított  |
|     cellák |   cellák  |
Első oszlop Második oszlop
Jobbra Középre
igazított igazított
cellák cellák

[t2t.png] Balra igazított kép

Középre [t2t.png] igazítva

Jobbra igazítva [t2t.png]

Balra igazított kép

Középre igazítva

Jobbra igazítva


A linkeket a program automatikusan@ismeri.fel.

A [címkézett linkek www.myurl.com] is egyszerűek.

Címkeként akár képet is megadhatunk:
[[t2t.png] www.myurl.hu]

A linkeket a program automatikusan@ismeri.fel.

A címkézett linkek is egyszerűek.

Címkeként akár képet is megadhatunk:


Egy elválasztó sor:
--------------------
És egy vastagabb:
====================
(Legalább 20 karakter)

Egy elválasztó sor:


És egy vastagabb:


(Legalább 20 karakter)

Fordította Iván Tamás.

Go to the txt2tags homepage