TXT2TAGS EXEMPEL

Aurelio Jargas
10/28/2017

Introduktion

Välkommen till txt2tags exempelfil.

Här kommer exempel och en kortfattad föklaring av alla markeringar.

De första 3 raderna i denna fil är rubriker på följande format:

 rad1: dokumentets titel
 rad2: författarens namn, epost
 rad3: datum, version

Rader med balanserade likamedtecken = runt sig är titlar.

Typsnitt och Förvackrare

Vi har två uppsättningar med typsnitt:

Den NORMALA typen som kan förbättras med förvackrare.

SKRIVMASKINSTYPEN som använder ett typsnitt där alla tecken är like stora för preformatterad text.

Vi kommer nu komma till ett underavsnitt...

Förvackrare

Textmarkeringarna för förvackrare är enkla, precis som de du använder i ett epost meddelande.

Vi använder dubbla *, / och _ för att representera fet, kursiv och understruken text.

Fet kursiv stil stöds också som kombination.

Pre-Formatterad Text

Vi kan använda ett stycke kod eller annan preformatterad text:

  detta   är preformatterat
 //markeringar// slår **inte** ``igenom``

Det är även enkelt att göra bara en rad preformatterad text:

 prompt$ ls /etc

Eller att avända preformatterad inuti meningar.

Mer kosmetika

Speciella inslag som epost (duh@somewhere.com) och URL (http://www.duh.com) detekteras automagiskt, och horisontella linjer likaså:


^ tunn eller tjock v


Man kan också specificera en explicit link med ett namn.

Kom ihåg,

TAB framför en rad gör ett citat.
Fler TABBAR, mer djup (om det tillåts).

Trevligt.

Listor

En lista med saker är naturligt, stoppa bara ett bindestreck eller ett plus i början av varje rad.

Enkla listor

Bindestrecket är standard listans identifierare. För underlistor lägger du bara till mellanslag i början på varje rad. Mer mellan slag, mer underlistor.

En lista slutar med två på varandra följande tomma rader.

Numrerad lista

Samma regler gäller som för en vanlig lista, fast med en annan identifierare (plus).

 1. ett
 2. två
 3. tre
 4. fyra

Definitionslista

Identifieraren för en definitionslista är ett kolon, följt av termen. Termens definition placeras på nästa rad.

apelsin
en gul frukt
äpple
en grön eller röd frukt
andra frukter

Tabeller

Använd "pipe" för att bygga listor och celler. Dubbla pipes i början på en rad är en rad med rubriker. Dubbla mellanslag specificerar varje cells gruppering.

rubrik 1 rubrik 2 rubrik 3
cell 1.1 cell 1.2 cell 1.3
cell 2.1 cell 2.2 cell 2.3

Utan den sista pipen, inga ramar:

rubrik 1 rubrik 2 rubrik 3
cell 1.1 cell 1.2 cell 1.3
cell 2.1 cell 2.2 cell 2.3

Speciella Entiteter

Eftersom att saker var för enkla.

Bilder

Bildmarkeringen är så enkel som den kan vara: [filnamn].

Annat

Det bekväma %%date macrot expanderar till dagens datum.

Så idag är det 20171031 på ISO YYYYMMDD format.

Du kan också specifiecera datumformatet med %? flaggorna, så här: %%date(%m-%d-%Y) deom ger: 10-31-2017.

Det var det för den här gången.


Översatt av Per Erik Strandberg. www.pererikstrandberg.se


(sample-sv.t2t)