Contents Previous Next

Status of Supported Structures by Target

Structurehtmlxhtmlsgmldbk texloutmanmgpcreolewiki gwikipmwdokumoinpm6adoc arttxt
headersYYYYYYYY---Y--N-YY
section titleYYYYYYYYYYYYYYYYYY
paragraphsYYYYYYYYYYYYYYYYYY
boldYY YYY YYY YYY YYY YY- -
italicYY YYY YYY YYY YYY YY- -
underlineYY-YYY-Y-Y-YYYYN--
strikeYY NNY --- -YY YYY NN- -
monospaced fontY YYY YY- Y-Y YYY YYY --
verbatim lineYYYYYYYYYYYYYYYY--
verbatim areaYYYYYYYYYYYYYYYY--
quoted areaYYYYYYYYYYYYYYYNYY
internet linksYYYY----YYYYYY-Y--
e-mail linksYYYY----YYYYYY-Y--
local linksYYYYNN--NNNYYY-N--
named linksYYYY----YYYYYY-Y--
bulleted listYYYYYYYYYYYYYYYYYY
numbered listYYYYYYYYYYYYYYYYYY
definition listY YYY YYY NYY -Y- YNN YY
horizontal lineY Y-N YY- YYY -YY YNN YY
imageYY YYY Y-Y YYY YYY NY- -
tableYY YNY NYN YYY YYY NNN N
Extrashtmlxhtmlsgmldbk texloutmanmgpcreolewiki gwikipmwdokumoinpm6adoc arttxt
image alignYYNNNY-YNY-NYNNN--
table cell alignY YYN YNY NNN -N- YNN NN
table column spanY YNN YNN NNN -N- NNN NN
Legend
YSupported
NNot supported (may be in future releases)
-Not supported (can't be done on this target)

Contents Previous Next